5G กับการแทงบอล

ที่ผ่านมาเราได้แข่งขันกับประเทศหลายๆประเทศซึ่งเราชนะมาตลอดครับ ตอนนั้นไทยได้นำรถไฟดีเซลเข้ามาใช้ในประเทศไทย คือแบบไทยหล่อมากเลยดูทันสมัยมากครับจนทุกวันนี้รถไฟนั้นก็ยังอยู่แต่รู้มั้ยครับประเทศอื่นเขาหน้าไปถึงไหนแล้วไม่ต้องอะไรมากรคับแค่สัญญาณโทรศัพท์ประเทศยังใช้ 3G อยู่เลย แต่อยู่มั้ยว่า 3G ที่เราใช้อะพอมันหมดจำนวนกำหนดมันก็จะเหลือเพียง 2G เท่านั้นเองคือแบบว่าแล้วจะมี 3G ทำไมประเทศอื่นเขาขยับไป 4G 5G กันหมดแล้วประเทศผมนี่ขนาด แทงบอล ยังกระตุกเลยครับ

โกงกินจนไม่มีเงินปรับปรุงประเทศน้ำมันประเทศไทยก็ขุดใช้เองได้ แต่ไม่ใช่อย่างที่คิดประเทศขุดน้ำมันได้ก็จริงแต่อยู่มั้ยว่าน้ำมันทุกวันนี้เราซื้อประเทศอื่นมา แต่ขุดได้เสือกไปขายให้ประเทศอื่นแล้วก็น้ำมันจากประเทศอื่นอีกที คำถาม เพื่อ ทำไมไม่ใช้ในประเทศละจะส่งออกทำไมในเมื่อที่น้ำมันใช้เองก็ควรเอามาใช้ ประเทศบอกเลยครับผู้บริหารไม่ดีสะเลยครับ นี้ก็ไม่ไปรวมประเทศเป็นอาเซีย ขนาดแข่งบอลยังจะตีกันเองเลยครับแล้วจะไปรวมกับใครได้ครับแต่รวมกันเองยังรวมไม่ได้เลย ถึงบอกว่าจะพัฒนาประเทศไทย ไม่ต้องไม่รวมหรอกครับกับประเทศอื่น รวมกันเองก่อนค่อยพัฒนาแต่ถ้าคิดอยากจะพัฒนาจริงๆนะครับไม่เกินสองปีหรอกครับป่านนี้ไทยมี 6G ใช้และครับไม่ต้องรอนู้นรอนี้ ปัญหาเยอะจริงๆก็มัวแต่โกงกินกัน ไม่พัฒนาประเทศแล้วประเทศจะเจริญได้ไงครับ ขอบคุณครับ