น้ำเหนือวิกฤต

หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาบนโลกของเรานั้น บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เรานั้นยากจะเข้าเลยในทันที เพราะมันค้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างๆ ทั้งเรื่องของเวลา ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของเรื่องนั้น และอีกหลายอย่างมากมาย

แต่บางเรื่องก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ เราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี   มันอาจจะเพราะเรื่องนั้นเราสนใจ หรืออะไรก็ตามแต่ เช่นเดียวกับเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นั้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำ มันอาจจะดูว่าง่าย แลฃะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเกินไป แต่เปล่าเลยากกว่ามันมีอะไรที่มากว่านั้นอย่างแน่นอน

สสารนั้นมันสามารถไปถึงสถานะเหนือวิฤกตได้  ก็ต่อเมื่อ มีอุณหภูมิและความดันที่สูงมาก จนมันไม่มีความแตกต่างระหว่างสถานะของเหลวและสถานะก๊าซ และในกรณีของน้ำที่เรากำลังจะได้พูดถึงนี้

น้ำจะอยู่ในสถานะเหนือวิฤกตได้ นั้นคือหลังจากที่มันมีสถานะเป็นก๊าซ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงลำดับตามสถานะของน้ำนั้นก็คือ จากสถานะของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ไปจนถึงสถานะเหนือวิกฤต

ซึ่ง ณ จุดๆนี้ น้ำจะอยู่ในรูปแบบของไอแปลกที่ไม่ใช่ก๊าซ เมื่อน้ำมาถึงสถานะเหนือวิกฤตน้ำอุณหภูมิของน้ำที่วัดได้จะ มีอุณหภูมิอยู่ที่ 373 องศาเซลเซียส และแรงดันที่ได้จะสูงถึง 220 บาร์  ซึ่งน้ำที่อยู่ในสถานะเหนือ วิฤกตนั้นจะไม่สามารถที่จะบีบอัดแล้ว  กลับไปเป็นของเหลวในขณะที่อยู่ในสถานะนั้นได้ เช่นเดียวกับของไหลวิฤกตยิ่งยวด หรือก็คือ Supercritical Fluid อื่นๆ

ที่จะสามารถแพร่แทรกเข้าไปในโครงสร้าง  ของของแข็งได้ดี โดยที่น้ำในสถานะของวิฤกตนั้นจะสามารถไหลผ่านของแข็งได้  เหมือนกับสถานะก๊าซ และสามารถที่จะเป็นตัวทำละลายกับสถานะของเหลว และนี้ก็ดูเหมือกับว่าจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆ

สำหรับใครหลายๆ คน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำ แต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นที่คนทั่วไปจะนำมาพูดถึงกันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ถ้าหากว่าเราหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ได้ แต่ก็ใช่ว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับมันไม่ได้

อย่างไรก็ตามสุดท้ายนี้คุณอย่าคิดว่าอะไรที่มันเป็นเรื่อง  ใกล้ตัวของเรามันจะเป็นเรื่องที่ง่าย และเราอาจจะมองข้ามไปไม่ได้สนใจมัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรื่องใกล้ตัวของเรา  มันกลับมามีบทบาทในชีวิตของเราขึ้นมาซักวัน นั้นก็คงจะเป็นอะไรที่คุณคงจะนึกไม่ถึงอย่างแน่นอน อย่างทำให้เรื่องที่ใกล้ตัวไกลเป็นเรื่อง     ที่ไกลตัวเพียงเพราะไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจ

 

สนับสนุนโดย   ae บาคาร่า