AI คาดคะเนต่อการทำผิดซ้ำสองของคนร้ายได้

AI คาดคะเนต่อการทำผิดซ้ำสอง จากการทดลองวิจัยใหม่พบว่าอัลกอริทึมทางคอมพิวเตอร์สามารถทำนายได้ว่าอาชญากรจะทำความผิดซ้ำสองหรือไม่ได้ค่อนข้างแม่นยำ

อัลกอริทึมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคตต่อการทำผิดจะช่วยให้ตำรวจ หรือผู้บังคับใช้กฎหมายในการตัดสินใจเฝ้าติดตามคนร้ายต่อไป และนักวิจัยบางคนให้เหตุผลว่าอัลกอริทึมนี้ยังน่าสงสัยอยู่ว่าจะทำได้ดีกว่าการคาดการณ์ด้วยคนหรือไม่ หนึ่งในการทดลองเมื่อปี 2018 โดยอาสาสมัครที่เข้าเครื่องวิเคราะห์ความเสี่ยง COMPAS พบว่าคนทำนายถึงผู้กระทำผิดเป็นครั้งที่สองได้ดีพอๆ กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมือนกัน

การทดลองใหม่ๆ ยืนยันว่าเราสามารถคาดการณ์ว่าอาชญากรรายใดสามารถทำผิดกฎหมายได้อีก ซึ่งจากการเก็บสถิติข้อมูลและตรวจสอบผลลัพธ์ความถูกต้องที่ผ่านมาพบว่ามีความถูกต้อง แต่คนก็ยังประเมินความเสี่ยงได้ต่ำกว่าคอมพิวเตอร์เพราะว่าไม่รู้ว่าอาชญากรรายนั้นมีผลตอบรับกลับมาอย่างไร

นักวิทยาศาสตร์ด้านสังคมอย่างชารัด โกเอลของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเพื่อนร่วมงานได้จำลองสถานการณ์ขึ้นในปี 2018 โดยอาสาสมัครออนไลน์ให้อ่านสคริปต์การทำผิดสั้นๆ ทั้งความผิดต่อเพศ,อายุ,และจำนวนของผู้ถูกจับกุม และพยายามคาดการณ์ว่าบุคคลนั้นจะทำผิดกฎหมายอีกใน 2  ปีหรือไม่ ซึ่งจากการคาดคะเนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ COMPAS มีความถูกต้องมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ว่า

แต่มีการแข่งกันระหว่างคนเราและคอมพิวเตอร์ ซึ่งทีมงานของโกเอลพบว่าคะเนพฤติกรรมของคนร้ายไม่ได้รับฟีดแบ็กกลับมา ในการทดลองผู้เข้าร่วมการทดสอบต้องคาดคะเนว่าอาชญากร 50 รายคนใดมีโอกาสที่จะทำความผิดร้ายแรงมากกว่าการทำความผิดครั้งแรก

เมื่อฟีดแบ็กกลับมา ประชาชนคาดคะเนเรื่องนี้ถูกมากกว่า 83 เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าโปรแกรม COMPAS ทำนายถูก 89 เปอร์เซ็นต์ แต่หากว่าไม่มีฟีดแบ็กกลับมาความถูกต้องของการคาดคะเนของคนจะลดลงเหลือ 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นเพราะว่าคนเราส่วนมากจะตัดสินว่าคนร้ายมีโอกาสทำความผิดซ้ำสองมากเกินไป ทำให้ความถูกต้องแม่นยำลดลง

การทดสอบนี้ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าคนที่คาดคะเนมีการเหยียดเรื่องเชื้อชาติหรือศาสนาหรือไม่คนร้ายมากขึ้น 

การทดลองในครั้งที่สาม อาสาสมัครจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง LSI-R เข้ามาช่วย โปรแกรมนี้จะพิจารณาความเสี่ยงจาก 10 ปัจจัย (มากกว่าโปรแกรม COMPAS) คือเพิ่มระดับการศึกษา,สถานการณ์ว่างงาน และการตรวจสอบสารเสพติดในตัวเข้าไปด้วย ทำให้การคาดคะเนมีความแม่นยำมากขึ้น

เมื่อมีข้อมูลของฆาตกร รวมถึงการวิเคราะห์จากปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยอาสามสมัครเข้ามาทดลองใช้งานโปรแกรม LSI-R ต่อการทำความผิดซ้ำสอง พบว่ามีผู้ที่ทำผิดซ้ำสองเพิ่มขึ้นอีก 57 เปอร์เซ็นต์จากการที่ตรวจสอบด้วยโปรแกรม COMPASS 

การคาดคะเนล่วงหน้าทำให้หน่วยงานด้านความปลอดภัยสามารถประเมินได้ว่าคนร้ายจะก่อเหตุความรุนแรงอีกครั้งหรือไม่

 

สนับสนุนโดย.     สล็อต ufabet แตกง่าย